• สิริรัตน์ นาคิน

    ข้อสอบ...ของใคร ? นางสาวสิริรัตน์  นาคิน* คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เราจะทดสอบให้ลิงปีนต้นไม้คงทำได้ หากจะทดสอบโดยให้ช้าง  และปลามาปีนต้นไม้ด้วย แล้วจะวัดได้อย่...

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว