• เหนื่อยแต่ดีใจ

    เมื่อได้รับโครงการก็รีบจัดทำอย่างรีบด่วนโครงการเรียนรู้อย่างสนุกเป็นสุขกับความพอเพียงได้ดำเนินไปแล้วประมาณ50-60%  แล้ว เด็กๆเคยมีนิสัยไม่รับผิดชอบเดี่๋ยวนี้มีความรับผิดชอบเพราะต้องรดน้ำหอมนาโนทุก...

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว