ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑

0

เขียนโดย krujantana | 6 มีนาคม 2560

รายงาน :   ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑

ผู้วิจัย   :   นางสาวจันทนา  วังสะพล  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

             โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองจันทบุรี

             อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย     :     2558

 บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อสร้างและพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิผล 3) เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) และ 4) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองจันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) และแบบทดสอบ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานด้วยสถิติ ดังนี้ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ()   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเที่ยง (Reliability) และการหาค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.13/75.42

2. การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.50 หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00

3. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) ก่อนเรียนมีคะแนนรวม (∑) เท่ากับ 1,889 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 57.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.28 คิดเป็นร้อยละ 46.16 และหลังเรียนมีคะแนนรวม (∑) เท่ากับ 3,353 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย () เท่ากับ 101.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.27 คิดเป็นร้อยละ 81.94

4. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียน โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว