ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสาวยมนา ทองใบ

0

เขียนโดย oyo_2509@yahoo.co.th | 16 เมษายน 2555

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นี้  เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนที่กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคนิควิธีการใหม่เพื่อฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  โดยเฉพาะคำที่มีตัวการันต์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  นวัตกรรมชุดนี้ประกอบด้วย

     ๑.  คู่มือครู

          ๑.๑  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  จำนวน  ๑๖  แผน

          ๑.๒  สื่อการสื่อ

     ๒.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์  จำนวน  ๗  ชุด

     ๓.  รายงานการใช้  ๕  บท

                                                        บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  ๑)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ๒)  เปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์   และ  ๓)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์

          ตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๑  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  จำนวน  ๔๘  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ๑)  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู็้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์  จำนวน  ๗  ชุด  ๒)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  เรื่องการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์  จำนวน  ๑๖  แผน  ๓)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ  จำนวน  ๓๐  ข้อ  และ  ๔)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และการทดสอบค่าที  (t-test  Dependent)

         ผลการศึกษา  พบว่า

        ๑.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  คือ  E๑/E๒  เท่ากับ ๘๒.๗๐/๘๑.๓๒  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ๘๐/๘๐

        ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์  ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑

        ๓.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ส่งเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ป้ายคำ:

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
4.0

Share to Facebook Share to Twitter Share to Email

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.9.6
ระบบสนับสนุนข่าว