งานวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

0
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและ เขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลัง การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมือง วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 35 คน ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาที่ทดลอง ธ.ค. 2555 – ม.ค. 2556 จำนวน 25 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test & Post-test) 3) แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนสอน โดยการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ¯x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่อิสระ ( t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 85.17/ 85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80) 2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย( ¯x ) = 4.57 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.54 )

เขียนโดย SD07449 | 11 ก.ย. 2556

จำนวนผู้เข้าชม 1804 | จำนวนคนโหวต 0 คน

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว