บทคัดย่อ

0

เขียนโดย viyadaja | 2 มิถุนายน 2562

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ชื่อเรื่อง          การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะ

                        พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1

 

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวสุจิน  กิ้มตั้น

สถานที่ศึกษา    โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ปีที่วิจัย           2561

 

บทคัดย่อ

 

         การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  อายุ 4 – 5 ปี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  ตำบลเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561   จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 20 แผน  จำนวน 20 ครั้ง  และ 2) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบ One  Group  Pretest - Posttest  Design  สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test Dependent)  ผลการวิจัยพบว่า

           1.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.42/81.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

            2.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           

 

หมวดหมู่: ข่าวสารสมาชิก
สถานที่: โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
จังหวด: พัทลุง
เว็บไซท์:

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว