กิจกรรมลุ้นรับหนังสือ “ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด”

เขียนโดย administrator | 23 มิถุนายน 2557

 

 


ของรางวัล


จำนวนผู้เข้าชม 6380คน

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
4.4

ตอบคำถาม

หมดเวลาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว

สามารถติดตามเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆได้ คลิกที่นี้ เพื่อค้นหากิจกรรมอื่น

คำตอบจากเพื่อนสมาชิก

รัชนี บุญเรือง

18:32 น.
28 ก.ค. 57 น.

ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหลายๆ ฝ่าย ไม่รู้หน้าที่ที่แท้จริงของตน

ศิริพร พงษ์ปัญญา

10:59 น.
22 ก.ค. 57 น.


สุรศักดิ์ ดวงบาล

0:00 น.
21 ก.ค. 57 น.

สิ่งที่กระทบต่อการศึกษาไทยคือ ครูผู้สอนไม่ได้ทำการสอนอย่างเต็มที่ไม่มีเวลาให้เด็กเพียงพอ งานภาระที่ไม่เกี่ยวกับการสอนครู วิธีแก้ปัญหาให้เวลาครูกับนักเรียนให้มากลดภาระที่ไม่เกี่ยวกับการสอนให้ไม่มีเลยคือหน้าที่เดียวคือมุ่งการสอนเป็นหลัก ภาระอื่นให้ หน่วยงานอื่นมารับผิดชอบแทน ยกเลิกการประเมิน ยกเลิกการอบรมที่จะสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน หากจะอบรมเอาที่เป็นสาระประโยชน์จริงๆ แล้วต้องไม่ทำในเวลาราชการ ครูสุรศักดิ์ ดวงบาล 36 หมู่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

กอบกุล ใจป้ำ

0:00 น.
16 ก.ค. 57 น.

สิ่งกระทบต่อการศึกษาไทย คือ เป้าหมายการศึกษาที่ชัดเจนและความต่อเนื่องเชื่อมโยง การนำเป้ายหมายเชิงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ แนวทางแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมายการศึกษาของชาติ (ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม) แปลงสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติให้ต่อเนื่อง ทบทวนตรวจสอบเป็นระยะ นำผลการตรวจสอบติดตามมาปรับปรุงแก้ไข นายบวร ใจป้ำ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทร 0819541164

กฤษฎี ศิริเรือง

14:22 น.
6 ก.ค. 57 น.

ฉันคิดว่าปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยมี 3 ประการ คือ 1.นโยบายภาครัฐ 2.ความรู้ความเข้าใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง และ 3.แนวคิดของครูผู้สอน วิธีการแก้ปัญหาที่ดิฉันคิดได้ตอนนี้ จัดสรรครู สื่อ และงบประมาณให้เพียงพอ ให้ความรู้กับผู้ปกครองถึงวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และเลือกคนที่เหมาะสมมาเป็นครู น.ส.กฤษฎี ศิริเรือง 66 หมู่ 3 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 085-2913280

กฤษฎี ศิริเรือง

14:22 น.
6 ก.ค. 57 น.

ฉันคิดว่าปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยมี 3 ประการ คือ 1.นโยบายภาครัฐ 2.ความรู้ความเข้าใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง และ 3.แนวคิดของครูผู้สอน วิธีการแก้ปัญหาที่ดิฉันคิดได้ตอนนี้ จัดสรรครู สื่อ และงบประมาณให้เพียงพอ ให้ความรู้กับผู้ปกครองถึงวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และเลือกคนที่เหมาะสมมาเป็นครู น.ส.กฤษฎี ศิริเรือง 66 หมู่ 3 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 085-2913280

เดชาธร พองาม

0:00 น.
29 มิ.ย. 57 น.

ความเสมอภาคในการเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนในชนบทจะได้รับงบประมาณที่จำกัดไม่เพียงพอในการจัดพัฒนาโรงเรียน วิธีการไขปัญหา ควรให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่อยู่ในชบทอย่างเท่าเทียมกันในการถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนมสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า นายเดชาธร พองาม 28/1 ม.3 บ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 เบอร์โทร 084-3426468 ครับ

0:00 น.
25 มิ.ย. 57 น.


พิมพ์พร ก้อนคำ

0:00 น.
24 มิ.ย. 57 น.

สิ่งที่เป็นปัญหากระทบกับการศึกษาไทย ในความคิดของดิฉันคือ การกระจายงบประมาณมายังโรงเรียนต่างจังหวัดยังไม่เหมาะสม เพราะโรงเรียนในต่างจังหวัดยังต้องมีการพัฒนามากกว่าโรงเรียนในกรุงเทพ ซึ่งมีเงินจากภายนอก เช่น สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า มาบริจาคในการพัฒนา แนวทางการแก้ปัญหาในความคิดของดิฉันจัดสรรงบประมาณมาสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น เพิ่มงบประมาณสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ให้มากกว่าปัจจุบัน นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 087-3797329

ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์

0:00 น.
23 มิ.ย. 57 น.

https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/711938198871578

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว