กิจกรรมลุ้นรับหนังสือ “ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด”

เขียนโดย administrator | 23 มิถุนายน 2557

 

 


ของรางวัล


จำนวนผู้เข้าชม 5802คน

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
4.4

ตอบคำถาม

หมดเวลาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว

สามารถติดตามเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆได้ คลิกที่นี้ เพื่อค้นหากิจกรรมอื่น

คำตอบจากเพื่อนสมาชิก

panida Krailammao

0:00 น.
23 มิ.ย. 57 น.

ดิฉันคิดว่าปัญหาของการศึกษาไทยคือการที่เด็กด้อยโอกาสยังไม่ได้รับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตอย่างจริงจัง แนวทางการแก้ปัญหาคือทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กด้อยโอกาสทุกกรณีอย่างชัดเจน โดยมีความร่วมมือจากทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน น.ส.พนิดา ใครลามเมา เลขที่ 49 หมู่ 13 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

บดินทร์ หวังร่วมกลาง

0:00 น.
23 มิ.ย. 57 น.

http://blog.eduzones.com/ifelse/128989 แสดงความคิดเห็นไม่ได้เนื่องจากข้อความค่อนข้างยาก ผมจึงเขียนเป็นบทความ แล้วนำ URL มาแปะ ลองอ่านและพิจารณาดูครับ แต่อยากได้มาก ๆ เลยหนังสือเล่มนี้ สะท้อนโดย...คุณครูบดินทร์ หวังร่วมกลาง 8/11 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว