กระดานแลกเปลี่ยน

ห้องแบ่งปัน
แบ่งปันสิ่งต่างๆเชิญห้องนี้เลยค่ะ
ห้องสัพเพเหระ
ไม่รู้เข้าห้องไหน คุยได้ทุกเรื่องกันเลย
ห้องโครงการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ห้อง ClassStart
ขอเชิญสมาชิกอบรม ClassStart ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหลังจากได้มีการนำ ClassStart ไปทดลองใช้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ

กระทู้ล่าสุด

ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้ห้อง (ห้องย่อย)ตั้งกระทู้ตอบอ่าน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องแบ่งปัน
wisanu20
15/02/2558 12:01
2 15
ครูสอนดีกับการบรรจุเข้าทำงานข้าราชการ ห้องสัพเพเหระ
siranee_aa@hotmail.com
27/01/2558 23:43
1 5
รากเง้าการจัดการเรียนรู้ของไทยคือเน้น “ท่องจำ” ห้องแบ่งปัน
nop2516@gmail.com
18/01/2558 14:20
0 6
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องแบ่งปัน
Siriporn0863881321
12/01/2558 11:24
0 7
ขออนุญาตแนะนำวิทยากรครับ ห้องโครงการ
kghosters
26/11/2557 19:01
0 5
อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่ youtube ห้องสัพเพเหระ
weeraroykrong
08/05/2557 17:53
5 13
ครูอยากได้ภาพถ่ายที่รับใบประกาศที่ม.เพชรบุรี จะหาได้จากที่ไหนค่ะ ห้องแบ่งปัน
jume1970
04/05/2557 10:36
0 5
อยากเข้าห้องเรียน classroomStart ห้อง ClassStart
warunee09
29/04/2557 15:12
0 8
ช่วยหน่อยคร้า ห้องแบ่งปัน
jun2304
26/02/2557 12:36
0 7
อยากได้หนังสือ ครูนอกกรอบ ห้องแบ่งปัน
100001383008751
30/12/2556 19:25
2 44
Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว