กระดานแลกเปลี่ยน

ห้องแบ่งปัน
แบ่งปันสิ่งต่างๆเชิญห้องนี้เลยค่ะ
ห้องสัพเพเหระ
ไม่รู้เข้าห้องไหน คุยได้ทุกเรื่องกันเลย
ห้องโครงการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ห้อง ClassStart
ขอเชิญสมาชิกอบรม ClassStart ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหลังจากได้มีการนำ ClassStart ไปทดลองใช้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ

กระทู้ล่าสุด

ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้ห้อง (ห้องย่อย)ตั้งกระทู้ตอบอ่าน
มาใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพผู้เรียน และเปลี่ยนบทบาทครูกันเถอะ ห้องแบ่งปัน
arreerat
23/09/2558 11:22
0 9
สมาชิกใหม่ค่ะ ห้องสัพเพเหระ
Pattanun
27/05/2558 08:58
1 11
Subject: GMI มจธ. เปิดรับสมัคร Management M.B.A./M.Sc. 1/2558 ห้องสัพเพเหระ
GMI_KMUTT
25/05/2558 11:13
0 5
รายงานการประเมินโครงการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ห้องแบ่งปัน
Amonrat
27/04/2558 10:48
1 3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204-2006 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) กับ การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ห้องแบ่งปัน
kulrapee
16/03/2558 02:21
0 6
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องแบ่งปัน
wisanu20
15/02/2558 12:01
2 15
ครูสอนดีกับการบรรจุเข้าทำงานข้าราชการ ห้องสัพเพเหระ
siranee_aa@hotmail.com
27/01/2558 23:43
1 5
รากเง้าการจัดการเรียนรู้ของไทยคือเน้น “ท่องจำ” ห้องแบ่งปัน
nop2516@gmail.com
18/01/2558 14:20
0 6
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องแบ่งปัน
Siriporn0863881321
12/01/2558 11:24
0 7
ขออนุญาตแนะนำวิทยากรครับ ห้องโครงการ
kghosters
26/11/2557 19:01
0 5
Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว