กลับหน้ากระทู้

การจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน

ตั้งกระทู้โดย : krurattanapon  [ 01/02/2560 17:37 ] Dislike 0  

วิจัย :  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย :  นางรัตนาพร  สร้อยเสนา   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

ปีการวิจัย : 2558 – 2559

 บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพทั้งหมด

     ผลการวิจัยพบว่า 1) จากความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมเห็นด้วยในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงานระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.50 2) การจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ (E.I.) มากกว่ามาตรฐาน ที่กำหนดไว้  0.50 หรือคิดเป็นร้อยละ 50 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 5) ความพึงพอใจที่มีต่อการกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51

     ดังนั้นจะเห็นว่า การพัฒนาการจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและเกิดความคงทนในการเรียนไปพร้อมกับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความรัก และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของไทยอีกดัวย


จำนวนผู้เข้าชม 4 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว