กลับหน้ากระทู้

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์”

ตั้งกระทู้โดย : krurattanapon  [ 01/02/2560 17:39 ] Dislike 0  

รายงาน : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย : นางรัตนาพร  สร้อยเสนา   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

ปีการวิจัย :  2558

 บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80  2.) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิผล (E.I.) ตามเกณฑ์ร้อยละ 50  3.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามรถการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่กำลังเรียนศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการเลือกห้องเรียนมา  1  ห้อง  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน จึงได้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน  29  คน

     เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ด้วยการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเที่ยง (Reliability) และการหาค่าที (t – test)

     ผลการวิจัยพบว่า 1.) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.28/81.42   2.) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ ร้อยละ 78.75 3.) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงขึ้นกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 4.) ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51


จำนวนผู้เข้าชม 4 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว