กลับหน้ากระทู้

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ตั้งกระทู้โดย : krujantana  [ 06/03/2560 01:39 ] Dislike 0  

วิจัย  :    การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย :    นางสาวจันทนา  วังสะพล  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

           โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองจันทบุรี

           อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย :  2558 – 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2558 – 2559 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาและประสิทธิผล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า

          1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.65

          2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และมีค่าประสิทธิผล (E.I.)           สูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ที่กำหนดไว้เช่นกัน

          3. การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดังนี้

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรู้รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรู้รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80        อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรู้รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียน ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา 2558 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.33 


จำนวนผู้เข้าชม 73 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว