กลับหน้ากระทู้

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตั้งกระทู้โดย : tongteta2  [ 07/01/2561 14:02 ] Dislike 0  

ชื่อเรื่อง                            รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ    

                                       ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา                             นางอัมพาภรณ์  พุทไธสง

สถานที่ปฏิบัติงาน                โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑  จังหวัดบุรีรัมย์

                                       ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัด                                สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ปีการศึกษาที่ศึกษา              2559

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ  1)  เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา  2559  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  1)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยมีค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่  0.20  ถึง  0.40  ขึ้นไปและมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ   0.741  จำนวน  40  ข้อ  2)  บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8  เล่ม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้ค่าสถิติ t  (One – Sample  t- test)

 

  

ผลการศึกษาพบว่า

     1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีประสิทธิภาพ 83.38 /83.88 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80

     2.  ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

     3.  ค่าประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีค่าเท่ากับ 0.7588 หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.88

     4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในระดับมากที่สุด   

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 2 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว