กลับหน้าหลักกระดานแลกเปลี่ยน

ห้องแบ่งปัน

แบ่งปันสิ่งต่างๆเชิญห้องนี้เลยค่ะ


รายการกระทู้

ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้ตั้งกระทู้ตอบอ่านความคิดเห็นล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
krubird2017
31/01/2561 07:45
1 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT
krubird2017
31/01/2561 07:43
1 2
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
tongteta2
07/01/2561 14:02
0 2
-- Not Yet Reply --
ฝึกอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องและไวใน 2 สัปดาห
PariSaha
21/11/2560 22:49
0 6
-- Not Yet Reply --
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
Wipusa2523
01/11/2560 13:19
0 1
-- Not Yet Reply --
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
krupichanan
02/07/2560 16:20
1 6
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
worawoot2527
07/04/2560 10:48
0 8
-- Not Yet Reply --
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
577455819124575
05/04/2560 22:30
1 7
-- Not Yet Reply --
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
pattiya
05/04/2560 21:04
1 8
-- Not Yet Reply --
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง My Family โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
oyo_2509@yahoo.co.th
13/03/2560 22:49
0 10
-- Not Yet Reply --
Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว